free html5 templates

REGULAMIN PRACOWNI CERAMICZNEJ KERMEET

Uczestnictwo w warsztatach pracowni ceramicznej KERMEET jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 PORZĄDEK
1.    Zostaw swoje miejsce pracy w takim stanie, w jakim je zastałeś.
2.    Umyj lub oczyść narzędzia, podkładki i inne używane przedmioty a następnie odłóż je na ich miejsce. Przetrzyj szmatką z mikrofibry stół
 3.    Przed odstawieniem na suszarnię prace koniecznie muszą być podpisane – podpisuje prace p.Kasia.
prace nieopatrzone podpisem przechodzą na własność pracowni
OSTROŻNOŚĆ
1.    Proszę o uważanie na prace innych osób( dzieci)
2.    Nie dotykamy żadnych prac, które nie należą do nas!
3.    Należy zachować ostrożność przy zdejmowaniu i odkładaniu  prac z suszarni, by nie zniszczyć prac innych osób.
4.    Nie rozpakowujemy prac przykrytych folią, jeśli nie mamy pewności, że są nasze.
5.    Nie dotykamy prac, które się suszą,  nawet własnych ( mogą ulec zniszczeniu)
6.    Za zniszczenie  cudzej pracy pobierana zostanie opłata
 
UCZESTNICTWO W WARSZTATACH
W przypadku lepienia z gliny, prace po wyschnięciu (które zajmuje około 7-14 dni) zostaną wypalone na biskwit. Jeśli chcecie nadać im kolor poprzez poszkliwienie (błyszcząca glazura), konieczne jest jeszcze jedno spotkanie (najlepiej umówić się telefonicznie lub przez sms).

WYPAŁ PIECA
1.    Piec jest wypalany, gdy jest wystarczająca liczba prac, by go zapełnić.
2.    Pracownia ceramiczna KERMEET nie wypala prac, które powstały poza pracownią.

ODBIÓR PRAC
1.    Ze względu na ograniczoną liczbę miejsca do przechowywania, prace, które nie zostaną odebrane w ciągu 5 miesięcy od ich wykonania, ulegają utylizacji!

PŁATNOŚCI

WARSZTATY DLA DZIECI
Koszt warsztatów:patrz Cennik
WARSZTATY DLA DOROSŁYCH
Warsztaty dla dorosłych: patrz Cennik
Za warsztaty ceramiczne płacimy na miejscu, w pracowni, zawsze przed rozpoczęciem zajęć.


BEZPIECZEŃSTWO 
 1.      Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Zasad BHP oraz Regulaminu Pracowni.
  Pracownia ceramiczna KERMEET zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

ZASADY BHP
 obowiązujące w pracowni ceramicznej KERMEET

    1.    Używamy narzędzi, przyrządów i materiałów, w które wyposażona jest pracownia, zgodnie z przeznaczeniem i według zasad i instrukcji udzielonych przez OSOBĘ PROWADZĄCĄ.
    2.    Szczególną ostrożność należy zachować podczas pracy z ostrymi narzędziami.
    3.    Korzystanie z urządzeń mechanicznych pracowni jest dozwolone tylko za zgodą i pod nadzorem osoby prowadzącej warsztaty, po zaznajomieniu się z instrukcją ich obsługi.
4.    Podczas warsztatów wykonujemy polecenia osoby prowadzącej, chyba że osoba prowadząca zmieni tę zasadę 😉
 5.    Wszelkie wypadki, niebezpieczeństwa, uszkodzone narzędzia i sprzęty – należy niezwłocznie zgłaszać osobie prowadzącej warsztaty.
6. Do prac powstających z gliny nie wkładamy żadnych ostrych, drewnianych, metalowych przedmiotów. Mogą spowodować pożar pieca ceramicznego!
7.    NIE PODCHODZIMY DO PIECA CERAMICZNEGO !
 8.    Uczestnicy warsztatów ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie pracowni ceramicznej KERMEET.
W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
9.    Suchy pył powstający przy szlifowaniu jest szkodliwy. ( zakładamy maseczkę ochronną). Nie należy go zdmuchiwać a jedynie za pomocą suchego pędzla lub wilgotnej gąbki zetrzeć nad miseczką z wodą.
10.    Kontakt ze szkliwami i szkliwienie:
    ✓    szkliwo jest substancją chemiczną
            Szkliwo zawsze przygotowuje osoba prowadząca!!!
    ✓    podczas pracy ze szkliwem należy zachować szczególne środki ostrożności: stosować się do poleceń osoby prowadzącej. Nosimy odzież ochronną: fartuch, maseczkę.
    ✓    nie jemy i nie pijemy, podczas pracy ze szkliwem
    ✓    Szkliwiąc prace jednym kolorem, używamy do tego koloru tylko jednego pędzla, panuje jedna zasada:
             jeden słoik ze szkliwem = jeden pędzel
    ✓    dzieci szkliwią na odpowiedzialność Rodzica lub Opiekuna
           ✓    w przypadku kontaktu chemii ze skórą należy natychmiast przemyć to miejsce pod bieżącą wodą.
    ✓    w przypadku dostania się szkliwa do oka, należy natychmiast przemyć je wodą i niezwłocznie udać się do lekarza.

Pracownia ceramiczna KERMEET nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne będące następstwem nie zastosowania się do Regulaminu Pracowni, Zasad BHP oraz wynikające z indywidualnego stanu zdrowia osób korzystających z Pracowni.

Nasza siedziba, tu odbywają się zajęcia :
ul. Miejska 4/3
Warszewo , Szczecin
Znajdujemy się w kamienicy, wejście od strony parku ze Słonikiem, najlepiej wejść od podwórka.
   O zajęciach zawsze informujemy na: FB  KERMEET Pracownia ceramiczna dla dzieci
Chcesz do nas zadzwonić?
tel. 502 403 884
Chcesz do nas napisać?
 kermeet.ceramika@gmail.com