Witaj w KERMEET
Pracowni Ceramicznej dla dzieci

wakacje-2024-kermeet
2023/2024

Cennik warsztatów ceramicznych na rok 2023/2024 : CENNIK

o pracowni

O pracowni KERMEET dla dzieci

Kermeet Pracownia Ceramiczna dla dzieci

Glina to wyjątkowy surowiec, który można kształtować rękami, bez użycia narzędzi lub używając ich w niewielkim zakresie. Powstaja w ten sposób piękne przedmioty, którym można nadać trwałość kamienia, poddając je działaniu wysokiej temperatury. Praca z gliną sprawia,że obcujemy z żywiołami. Woda i powietrze zapewniają plastyczność miękkiej, dającej się urabiać  glinie, ogień zaś utrwala stworzone przez nas kształty.
glina zachęca do pozostawienia śladu po sobie...
Dzieci to także wyjątkowe istoty, które niejednokrotnie postrzegają świat z goła odmiennie niż my dorośli. To wolne umysły, których wyobrażnia sięga daleko... Dajmy im materiał (glinę) i odrobinę swobody w Pracowni Ceramicznej KERMEET a same będą zaskoczone swoimi wytworami.
STWORZYŁAM swoją pracownię w Szczecinie na Warszewie, w kamienicy na parterze. Pracownia wyposażona jest w piec do wypalania ceramiki, masy ceramiczne,szkliwa, angoby, formy, narzędzia oraz swobodną atmosferę, w niej każde dziecko może realizować swoje wizję i wyrażać twórczość płynącą z serca. Zapraszam, dajmy dzieciom TWORZYĆ!

rok szkolny 2023/2024

Obowiązują zapisy:

Tel. 502-403-884
FB Kermeet pracownia ceramiczna dla dzieci


Zapraszam do pracowni KERMEET

widok pracowni

Zajęcia dla dzieci

Zajęcia przeznaczona są dla wszystkich chętnych dzieci w wieku 7-14 lat, bez względu na poziom umiejętności i wcześniejszych doświadczeń w lepieniu z gliny.
Koszt warsztatów:
patrz: CENNIK
Opłatę za warsztaty ceramiczne dokonujemy na miejscu, w pracowni, zawsze przed rozpoczęciem zajęć.

Zajęcia odbywają się w małych grupach maksymalnie 6-cio osobowych (wliczając pomagających opiekunów, jeśli pozostają na warsztatach).
Proszę o kontakt w celu rezerwacji miejsca: 502403884
Podczas zajęć obowiązuje REGULAMIN pracowni . 
Zgoda Rodziców na uczestnictwo dzieci w warsztatach ceramicznych, w pracowni Kermeet, jest równoznaczna z akceptacją REGULAMINU pracowni .